Khi bạn mua máy giặt Electrolux, trong quá trình vận chuyển nhà sản xuất thường cố định lại lồng máy giặt để đảm bảo anh toàn cho thiết